Comuna Stăuceni, pe harta turistică a Republicii Moldova. Începe FORUMUL „Turismul transfrontalier – oportunități de dezvoltare durabilă pentru afaceri”

  Astăzi demarează FORUMUL „Turismul transfrontalier – oportunități de dezvoltare durabilă pentru afaceri” în cadrul Proiectului „SUNRISE” Bazinul Mării Negre, susţinut financiar de Uniunea Europeană, organizator Primăria comunei Stăuceni, Republica Moldova.

Proiectul SUNRISE („Sustainable Use of Natural Resources – Integrated Services Establishment”/ „Utilizarea durabilă a Resurselor Naturale – Crearea Serviciilor Integrate”), cu genericul „Frontiere comune. Soluţii comune”, face parte din Programul operaţional mixt pentru bazinul Mării Negre 2014–2020, cofinanţat de către Uniunea Europeană. Obiectivele specifice ale Proiectului constituie: sporirea în comun a capacităţilor şi alternativelor de dezvoltare a afacerilor şi antreprenoriatului, precum şi creşterea diversităţii şi atractivităţii produselor turistice şi a evenimentelor culturale din regiunile ţintă din bazinul Mării Negre (România, Bulgaria, Georgia și Republica Moldova).

Agenda poate fi consultată aici:

Sursa foto: https://www.facebook.com/Staucenimd/