Călătorii gratuite cu trenul pentru studenți înmatriculaţi la o universitate din România

Studenţii români și străini înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern.

Călătoria gratuită este valabilă la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rută, iar abonamentele lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii se vor elibera pe distanţe de până la 300 km. Abonamentele pot fi procurate numai de la casele de bilete dotate cu sistem electronic de emitere.

Biletele gratuite pentru studenţi pot fi procurate de la casele de bilete ale CFR Călători sau de la personalul de tren* în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar 2017/2018 sau a adeverinţei eliberate de instituţia de învăţământ superior (pentru masteranzi, doctoranzi și studenți de peste 26 de ani) la care sunt înmatriculaţi şi a actului de identitate (carte de identitate/permis de ședere sau paşaport). Aceste documente sunt necesare și la verificarea călătoriei în tren.

*Important: Personalul de tren va emite bilete gratuite pentru studenții, respectiv bilete la tarif de casă pentru elevii care urcă în tren din stații unde nu există posibilitatea procurării de legitimații de călătorie de la personalul propriu, din puncte de oprire fără vânzare de bilete, cu condiția solicitării acestora imediat după urcarea în tren. În caz contrar se va aplica tariful de taxare în tren.

Dacă la verificarea biletelor în tren studenţii nu vor prezenta documentele menționate mai sus sau vor prezenta legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs sau alte documente eliberate de instituțiile de învăţământ superior, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimații de călătorie valabile și vor fi sancționați conform reglementărilor proprii ale CFR Călători și a legislaţiei în vigoare. Aceeași situație se aplică și acelor călători care vor fi gasiți în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin.

De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Detalii https://www.cfrcalatori.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *