Vom avea “Indicatoare Turistice”!

Ia vedeţi ce am găsit pe http://turism.gov.md/, o ştire despre noile indicatoare turistice

” Promovarea și valorificarea potențialului turistic al Republicii Moldova constituie o responsabilitate comună a Guvernului, a Agenției Turismului a Republicii Moldova, a autorităților administrației publice centrale și locale, a diferitor instituţii din industria turistică.
Informaţia cu privire la amplasarea obiectivelor turistice constituie o primă cerinţă atât a turiştilor din străinătate, cât şi a turiştilor din ţara noastră. O astfel de informaţie trebuie să fie disponibilă în diferite etape ale călătoriei: de planificare a vizitei, la momentul sosirii în ţară şi mai cu seamă în decursul vizitei. Lipsa sau accesul limitat la informaţie pot determina decizia de a renunţa la vizită şi, dimpotrivă, existenţa unei informaţii accesibile îi determină pe potenţialii turişti să viziteze obiectivele respective.
Una dintre metodele cele mai eficace de informare turistică este semnalizarea turistică, care are ca scop localizarea obiectivului turistic respectiv.

12 3

Următoarea etapă în sporirea vizibilității turistice va fi amplasarea indicatoarelor de semnalizare turistică pe principalele drumuri de importanță națională și internațională. În acest scop se va utiliza informația din Ghidul traseelor turistice, care este la etapa finală de elaborare și urmează să fie editat până la finele anului 2014. Ghidul menționat conține 20 de rute turistice, elaborate în baza celor mai vizitate obiective turistice din Republica Moldova.”

Găseşti mai multă informaţie pe http://turism.gov.md/