7 368 de monumente de arheologie sunt în Republica Moldova

Eu mereu caut informații curioase despre Republica Moldova. Am găsit recent pe site-ul Asociația de dezvoltare a turismului în Moldova informații succinte și destul de utile despre monumentele de arheologie dintre Prut și Nistru. Așa că dacă nu știați vă spun: Registrul monumentelor de arheologie din Republica Moldova conţine  7368 monumente (staţiunile preistorice, vetrele fostelor sate sau seliştile, cetăţuile sau horodiştile, oraşele medievale, valuri de pământ, cimitire, movile funerare, comorile).

rudi (1)
Rudi

Interes turistic reprezintă toate monumentele de arheologie care păstrează vestigii originale bine păstrate şi acesibile pentru vizita turiştilor.

a) Vestigii preistorice. Cele mai vechi atestaţii ale prezenţei omului în Republica Moldova sunt atribiute perioadei paleolitice de 300-500 mii de ani în urmă şi reprezintă obiectul de studiu în arheologie. La noi s-au descoperit şi au fost cercetate câteva mii de asemenea staţiuni ale oamenilor preistorici fie în peşteri, fie în teren liber. Piesele descoperite în excavaţiile arheologice au dat posibilitate savanţilor să întregească cunoştinţele despre modul de viaţă şi concepţia despre lumea înconjurătoare a comunităţilor gentilice. Dintre cele mai bine studiate acestea se găsesc la Ciuciuleşti, Cosăuţi, Buzdujeni, Brânzeni, Trinca, Horodişte, Văratic, Duruitoarea, Buteşti, Ofatinţi, Raşcov ş.a.

Cheile Butesti (1)
Butești

b) Monumente ale antichităţii. Perioada antică a lăsat o moştenire impresionantă în aşezările diferitor popoare sedentare sau migratoare. Localităţile acestora foftificate sunt numite cetăţui (grădişti, horodişti), celelalte de tip sătesc nefortificate – selişti.

  • circa 100 de selişti sunt descrise şi luate sub protecţie de stat, ca de exemplu la Cărbuna, Vărvăreuca ş.a.
  • în jur de 30 de horodişti sau cetăţi din pămînt sunt conservate pe teritoriul Moldovei din secolele V-III î.e.n. Ele sunt de 3 tipuri:
  •  cetăţi de promontoriu, plasate pe malurile abrupte izolat de un val de protecţie de restul câmpiei (ex: Rudi, Saharna, Ţâpova, Butuceni ş.a.)orheiul vechi Moldova (8)
  • cetăţi inelare – fortificaţii rotunde pentru o apărare mai efectivă (ex: Lipnic, Mateuţi, Glinjeni, Pojăreni, Stolniceni ş.a.)
  • cetăţi dreptunghiulare (ex: Hansca).

Valurile lui Traian au fost durate în sec. III-V de romani (de Jos) şi băştinaşi (de Sus) pe distanţe de zeci de km între Prut şi Nistru sau Prut şi lacul Sasâc.

Rubrică susţinută de magazinul online www.comenzi.md